Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om tvångsåtgärder

En patient som vårdades i psykiatrisk slutenvård blev föremål för tvångsåtgärder enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Åtgärderna var medicinskt väl motiverade, men den juridiska handläggningen brast, vilket innebar att patientens rättigheter kränktes.

Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?