Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om operationsduk i bukhåla

Region Blekinge lex Maria-anmäler en bukkirurgi där en operationsduk upptäcktes i bukhåla.

Efter en avslutad bukkirurgi på en patient upptäcktes en operationsduk vara saknad, trots att tidigare kontroller stämt. Vid en röntgen visade sig operationsduken vara kvar i patientens bukhåla. Patienten, som inte hunnit lämna operationssalen, behövde åter igen steriltvättas och sövas för att operationsduken skulle kunna tas bort.

De nya momenten med såväl narkos som att buken fick öppnas igen ökar risken för infektion samt andra komplikationer. Detta bedöms som en risk för allvarlig vårdskada och Region Blekinge anmäler därför händelsen enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?