Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria efter blodförgiftning

En patient som låg inne vid Blekingesjukhuset i Karlskrona drabbades av en allvarlig infektion i form av blodförgiftning med efterföljande komplikationer. En nål som inte lades in med steril metod skulle kunna vara orsaken. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Det handlar om en person med flera sjukdomar som behöver ligga inne på sjukhus på grund av andningsbesvär och nedsatt allmäntillstånd. För att kunna ge läkemedel till patienten och kontinuerligt mäta viktiga värden krävs infarter till blodkärlen. Efter några dagar på sjukhuset drabbades patienten av en allvarlig blodförgiftning och fick dessutom efterföljande komplikationer.

Det går inte att säga med säkerhet vad blodförgiftningen beror på, men orsaken kan vara att en nål till en infart lagts in i ett blodkärl utan steril metod. Det skulle innebära att patienten utsatts för en allvarlig vårdskada.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?