Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenad diagnos av karies

När en patient var på kontroll hos Folktandvården Blekinge visade det sig att karies missats vid tidigare undersökning. Folktandvården Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Patienten var på undersökning 2020 och behandlaren konstaterade då att patienten inte hade några kariesangrepp. När patienten kom för ny undersökning under 2022 upptäcktes att två kindtänder hade stora kariesangrepp och båda tänderna behövde rotfyllas. Vid jämförelse med röntgen från tidigare undersökning visade det sig att kariesangreppen syntes tydligt redan då. Om angreppen hade åtgärdats vid den första undersökningen hade rotbehandling av tänderna troligtvis kunnat undvikas.

På grund av den försenade diagnosen drabbades patienten av ett ökat vårdbehov. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?