Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenad undersökning av skadad axel

Magnetkameraundersökningen av en patient med axelskada drog ut på tiden så länge att skadan inte längre gick att åtgärda med operation. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Patienten sökte sig till sin vårdcentral på grund av axelbesvär och då besvären inte gav med sig planerades ett återbesök in. I samband med återbesöket skrev hyrläkaren som patienten besökte en remiss för undersökning med magnetkamera. Detta skedde inte enligt den rutin som gäller i Region Blekinge utan enligt en rutin som hyrläkaren använt när hen arbetat i en annan region.

Följden blev att undersökningen utfördes först åtta månader senare. Då hade det gått så lång tid att skadan inte längre ansågs möjlig att åtgärda med operation.

Region Blekinge bedömer att det är möjligt att skadan hade kunnat åtgärdas i tid om hyrläkaren följt regionens rutin, och anser därför att händelsen lett till en allvarlig vårdskada.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?