Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om felgivet läkemedel

En patient fick av misstag blodförtunnande medicin innan en planerad operation. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Misstaget upptäcktes efter att patienten inför operationen hade fått ryggbedövning. Blodförtunningen kunde då motverkas med ett annat läkemedel. Patienten kunde opereras som planerat, men med extra övervakning. Patienten har inte fått några men efter medicinen.

Region Blekinge har utrett det inträffande och ser nu över rutinerna. Bedömningen är att det fanns risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?