Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om komplikationer vid tömning av böld

En patient kom till sin vårdcentral på grund av en böld som ökat i storlek. Men komplikationer uppstod och patienten fick så småningom läggas in på sjukhus.

Tömningen av bölden blev smärtsam för patienten, och med facit i hand bedömer Region Blekinge att patienten i stället borde ha skickats till en specialist på akutmottagningen. Detta inte minst med tanke på att det fanns en stor risk för spridning av infektionen i bölden.

Dessutom uppstod en identitetsförväxling som gjorde att den antibiotika patienten skulle ha fått för att motverka att infektionen spreds, i stället skrevs ut till en annan patient. Medicineringen fördröjdes, vilket kan ha förvärrat situationen.

När patienten en kort tid senare sökte sig till Blekingesjukhuset, visade det sig att infektionen spridit sig. Patienten fick då läggas in för behandling.

Händelsen bedöms som en allvarlig vårdskada och Region Blekinge gör därför en anmälan enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?