Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om andningsstopp och syrgastillförsel

En patient med lungsjukdomen kol fick andningsstopp och tillförseln av syrgas gjordes inte på ett optimalt sätt. Region Blekinge anmäler nu det inträffade enligt lex Maria.

Patienten opererades för strupcancer för många år sedan, lider nu av kol, och lades in vid Blekingesjukhuset på grund av en infektion i luftvägarna. Efter behandling med syrgas och antibiotika förbättrades tillståndet och patienten kunde lämna sjukhuset. Men någon dag senare kom patienten tillbaka med andningsstopp. Efter undersökning på intensivvårdsavdelningen tog man bort en slempropp från den ena lungan. Tillförseln av syrgas gjordes tidvis inte på ett optimalt sätt.

Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?