Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjt omhändertagande av patient

En patient skulle omhändertas akut på grund av njursten och blodförgiftning, men omhändertagandet fördröjdes. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Patientens omhändertagande fördröjdes på grund av missförstånd i kommunikationen mellan vårdenheter, samt ett tekniskt fel i telefonförbindelsen som gjorde att det endast tutade upptaget i telefonen. Patienten blev inte skadad, men utsattes för en allvarlig risk med den fördröjda undersökningen.

Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården

Hittade du informationen du sökte?