Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om brister i kommunikation

En patient som opererats för bröstcancer utsattes för risk att få efterföljande behandling för sent. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Patienten som opererats för bröstcancer skulle efter operationen få strålbehandling och cellgiftsbehandling. En avgörande analys på patologen blev inte genomförd och patienten riskerade att få sin behandling för sent. Orsaken till det inträffade var kommunikativa och administrativa missförstånd mellan vårdpersonal.

Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?