Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om operation av sköldkörtel

IEn patient på Blekingesjukhuset fick halva sin sköldkörtel bortopererad på grund av misstänkt cancer. Efter operationen upptäckte man att det var en typ av cancer där hela sköldkörteln skulle ha tagits bort och därför behövde patienten opereras en gång till. Nu anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

BRegion Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Händelsen anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?