Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om hantering av dropp

En patient med lågt kaliumvärde behövde dropp för att rätta till blodsalterna, men droppet sattes in med en dags fördröjning och sattes då in på ett felaktigt sätt.

Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Efter en natts övervakning och rätt typ av dropp normaliserades dock blodsalterna.

Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?