Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om dödsfall

Tidigare i vintras larmade hemtjänsten i en kommun i Blekinge ambulansen till en patient med andningssvårigheter. Patienten fick behandling i hemmet och bedömdes vara förbättrad och lämnades därför hemma. Men patienten avled kort tid efter i hemmet. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det har inträffat en allvarlig vårdskada. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?