Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjning av behandling

Ett vävnadsprov som togs under en tarmundersökning bedömdes felaktigt och patienten fick inte rätt diagnos och korrekt behandling. När vävnadsprovet eftergranskades upptäcktes felet och patienten kunde då få både diagnos och behandling. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Det fanns risk för komplikationer under fördröjningen, men dessa kunde undvikas och patienten fick inga bestående men. Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 

Hittade du informationen du sökte?