Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd cancerdiagnos

En patient fick läsa om sin cancerdiagnos på 1177.se innan hen hade fått informationen från den behandlade kliniken. Utredningen från cellprov till diagnos blev dessutom mycket fördröjd. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Orsaken till fördröjningen var en kombination av brist på granskare på patologen och att proven inte märktes som prioriterade. Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?