Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om dödsfall

En gravid kvinna kom akut till förlossningen med besvär. Hon undersöktes, men ett avvikande värde uppmärksammades inte förrän på morgonen efter. Akut kejsarsnitt genomfördes.

Barnet var dock mycket påverkat och transporterades akut till Skånes universitetssjukhus i Lund där det kort därefter avled. Region Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?