Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om hjärninfarkt

En patient med strokeliknande symptom kallade på ambulans. Patienten hade inga symtom vid undersökning och man fann inget avvikande. När patienten dagen efter sökte vård på akutmottagning upptäcktes en pågående hjärninfarkt. Patienten har inte fått några bestående men av händelsen.

Region Blekinge har utrett det inträffade och ser nu över rutinerna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?