Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd bedömning 

En patient som opererades för en tumör fick vänta i 58 dagar på bedömning och diagnos. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Tumören skickades omgående till patolog för bedömning, men bedömning och diagnos dröjde i 58 dagar. Den långa tiden orsakade patienten stress, förlängd krisreaktion, en mer komplicerad rehabilitering och förlängd sjukskrivning. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektion för Vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 

Hittade du informationen du sökte?