Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fel dropp

En fastande patient med diabetes fick av misstag ett sockerdropp med fel tillsatser. Patienten hade fått insulin och riskerade därför för lågt blodsocker. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Misstaget upptäcktes i tid och kunde rättas till, men Region Blekinge har utrett det inträffade och ser nu över rutinerna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?