Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om psykiskt lidande 

En allvarligt sjuk och skör patient vårdades i Barn- och ungdoms­psykiatrins slutenvård. En helg var det många patienter vilket orsakade mycket oro, ångest och ett kraftigt utagerande beteende. Patienten spändes fast, vilket i sin tur krävde väktares närvaro.

Situation hade kunnat undvikas om lokalerna varit mer ändamålsenliga och om patienterna varit färre. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för Vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 

Hittade du informationen du sökte?