Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om hjärnhinneinflammation

Patient söker till jourcentral med feber, hosta, ont i öron och tryck över bihålorna. Snabbsänkan visar ett lätt förhöjt värde som kan tyda på virusinfektion. Patienten skickas hem med egenvårdsråd för influensalik virusinfektion. Några dagar senare inkommer patienten med ambulans och har drabbats av hjärnhinneinflammation som kräver intensivvård.

Komplikationer uppstod och patienten har idag ett stort hjälpbehov med behov av rehabiliteringsträning. Det är i efterhand svårt att avgöra om det fanns tecken på öroninflammation vid första besöket och om en antibiotikabehandling hade kunnat förhindra förloppet. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?