Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenad utskrivning

En utskrivningsklar patient blev kvar på kirurgavdelning efter operation då det inte fanns plats på kommunens korttidsboende. Under tiden försämrades patienten vilket inte uppmärksammades då kontroller och monitorering gjordes mer sällan eftersom patienten var klar för utskrivning.

Patienten flyttade slutligen till korttidsboende men avled där efter något dygn. Region Blekinge har utrett det inträffade och ser nu över rutinerna. Bedömningen är att händelsen är en allvarlig vårdskada. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?