Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd uppföljning av hudförändring

Uppföljningen av en patients hudförändring fördröjdes i 14 månader. Förändringen visade sig inte vara allvarlig och fördröjningen har inte lett till några allvarliga konsekvenser för patienten.

Region Blekinge har utrett det inträffade och ser nu över rutinerna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?