Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenad diagnos av benign tumör

När en patient var på akutbesök hos Folktandvården Blekinge visade det sig att en förändring i käkbenet hade missats vid tidigare undersökning. Folktandvården Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Patienten var på undersökning 2021 och behandlaren konstaterade då att allt såg bra ut. När patienten kom akut 2022, på grund av svullnad kring en tand, upptäcktes en förändring i käkbenet. Efter fortsatt utredning visade sig förändringen vara en benign tumör. Patienten fick genomgå omfattande operationer och förlorade flera tänder samt käkben. Vid jämförelse med röntgen från tidigare undersökningar visade det sig att förändringen syntes redan då. Om förändringen hade upptäckts tidigare kunde det ha inneburit en mindre omfattande operation och att patienten blivit av med färre tänder.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?