Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenad diagnos

En patient opererades för en tumör. Tumören skickades omgående till laboratorium men patienten fick vänta i fem månader på diagnos. Den långa väntetiden orsakade stress, ångest och en mer komplicerad rehabilitering med förlängd sjukskrivning som följd.

Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektion för Vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården

Hittade du informationen du sökte?