Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om feldiagnostisering

En patient med ledsmärta kontaktade jourcentralen för att få vård. Där bedömdes smärtan vara orsakad av gikt, trots att proverna pekade på infektion. Några dagar senare försämrades tillståndet och nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Patienten drabbades då av svullnad, rodnad och ömhet över leden och remitterades från vårdcentralen till sjukhuset. Där konstaterades infektion i leden vilket är ett allvarligt tillstånd.

Händelsen bedöms som en vårdskada och anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?