Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om EKG-analys

En analys av ett långtids-EKG förväxlades med en annan patients analys. Felet upptäcktes när rätt analys kom in och kunde rättas till. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Den aktuella patienten hade redan fått blodförtunnande medicinering insatt av andra anledningar så händelsen har inte lett till någon vårdskada. Men Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?