Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd transport

En patient som var inlagd på barn- och ungdomspsykiatrins, BUP:s, slutenvård blev kroppsligt sjuk och behövde köras till akutmottagningen. Men transporten och efterföljande undersökning fördröjdes vilket innebar en risk för vårdskada. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Orsaken till den fördröjda transporten var att dörröppningen i patientrummet var för trång för en säng och patienten behövde flyttas till en brits. Att även undersökningen på akutmottagningen fördröjdes innebar en risk för allvarlig vårdskada för patienten som från början var skör. Patienten blev dock återställd till sitt vanliga tillstånd, men Region Blekinge anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?