Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om biverkningar av läkemedel

En patient sökte vård på sin vårdcentral för bland annat smärtor och besvär i munhålan. Problemen visade sig bero på biverkningar av ett läkemedel mot benskörhet. Om läkemedlet hade avslutats enligt den rutin som fanns hade biverkningarna kunnat undvikas och därför anmäler Region Blekinge nu händelsen enligt lex Maria.

Det handlar om en ovanlig biverkning som gör att käkbenet förstörs och tänderna lossnar. Men dessa biverkningar hade alltså kunnat undvikas om läkemedlet hade avslutats enligt gällande rutin och Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?