Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd behandling

Behandlingen av en svår infektion som hade samband med en tidigare knäprotes blev kraftigt fördröjd. Detta ledde till att patienten fick amputeras. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Handläggningen skedde i samråd med Skånes universitetssjukhus, men behandlingen fördröjdes alltså vilket ledde till amputation.

Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det föreligger en allvarlig vårdskada. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?