Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd vård

En patient som opererades för cancer fick vänta länge på svaret på provet som togs under operationen. Fördröjningen av provsvaret orsakades av ett handhavandefel på laboratoriet. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

På grund av fel i hanteringen fick inte den granskande läkaren provsvaret i tid vilket ledde till att patienten fick vänta länge på en diagnos. Väntan gjorde patienten orolig och det i kombination med den fördröjda vården gör att Region Blekinge nu anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?