Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om felbehandling

Under en operation på Blekingesjukhuset höjdes patientens kroppstemperatur kraftigt vilket bedömdes om blodförgiftning. Men det var inte blodförgiftning och därmed fick patienten inte rätt behandling. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Patienten blev helt återställd efter att ha vårdats på intensivvårdsavdelningen under en kort period. Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?