Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om komplikation vid sövning

En patient som sövdes på röntgenavdelningen under ett ingrepp fick maginnehåll i lungorna. Det ledde till att patienten fick lunginflammation och behövde vård i respirator. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Patienten blev helt återställd efter att ha vårdats på intensivvårdsavdelningen under några dagar. Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att detta utgör en allvarlig vårdskada och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?