Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om lungcancer

En patient skulle få två lungmetastaser bortopererade på höger lunga, men innan operationen upptäcks ytterligare en förändring på vänster lunga. Trots två operationer fick man bara bort två av de tre förändringarna och patienten behövde opereras en tredje gång. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Region Blekinge har utrett det som hänt och ser över rutinerna. Bedömningen är att det föreligger en allvarlig vårdskada. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?