Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om cancer i ändtarm

En patient röntgades för att verifiera njursten. I undersökningen hittades även väggförändringar i ändtarmen som skulle ha utretts vidare, men detta blev inte gjort och ett år senare opererades patienten för cancer i ändtarmen. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Under vårdtiden fokuserades vården endast till njuråkomman och utredningen av förändringen i ändtarmen genomfördes därför aldrig. Ett år senare behandlades och opererades patienten för cancer i ändtarmen.

Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det har inträffat en allvarlig vårdskada. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?