Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om skada på urinblåsa

En patient som efter en magoperation tillfälligt behandlades med kateter fick problem med urinläckage. Trots flera kontakter med vårdcentralen upptäcktes det inte att urinblåsan var överfylld vilket ledde till en skada som innebär att patienten alltid måste bära kateter. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Om ultraljudsundersökningen hade gjorts tidigare i förloppet kanske skadan på urinblåsan hade kunnat undvikas. Patenten måste nu alltid bära kateter vilken bedöms vara en allvarlig vårdskada och Region Blekinge anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av händelsen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?