Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om skada på urinblåsa

En patient sökte vård på sin vårdcentral på grund av problem med urinvägarna. Patienten undersöktes, fick rådgivning och en tid för uppföljning en månad senare. Men problemen förvärrades och när patienten kom tillbaka till vårdcentralen upptäckte man att urinblåsan var överfylld. Trots behandling med kateter hade en permanent skada redan uppstått på urinblåsan och Region Blekinge anmäler händelsen enligt lex Maria.

Skadan innebär att patienten nu måste använda kateter för att kunna kissa. Region Blekinge har utrett det inträffade och bedömer att det är en allvarlig vårdskada. Därför anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av händelsen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?