Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om njursvikt

En patient sökte vård på sin vårdcentral på grund av huvudvärk och andra mer ospecifika symtom. Utredningen fördröjdes och sent i förloppet upptäcktes det att personen hade väldigt högt blodtryck som ledde till akut njursvikt. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Det är ovanligt att en ung, frisk person drabbas av högt blodtryck. Därför kontrollerades blodtrycket sent och var då väldigt högt vilket ledde till akut njursvikt. Region Blekinge har utrett händelsen och bedömer att det är en allvarlig vårdskada. Därför anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av händelsen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?