Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om operationsincident

En patient hade opererats för gallsten och fick en tillfällig så kallad stent inopererad i bukspottkörteln. Men stenten lades in felvänt vilket ledde till att patienten behövde gå igenom flera ingrepp för att få ut den igen. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria

En stent är en liten tub i nät som används för att hålla en gång eller ett kärl öppet. På en patient som genomgick en gallstensoperation hamnade stenten på fel håll vilket gjorde den svår att ta bort. Patienten fick genomgå flera ingrepp för att få ut stenten. Nu är patienten dock helt återställd.

Region Blekinge har utrett det inträffade och ser över rutinerna. Bedömningen är att det fanns risk för en allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård, Ivo, och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?