Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria struplocksinflammation

Ett barn tillsammans med sin mamma sökte vård på vårdcentralen på grund av halsont, feber och problem att svälja. Vårdcentralens reception kontaktade sjuksköterska som uppfattade det som en vanlig förkylning och utan att först undersöka barnet uppmanades de att komma tillbaka dagen därpå. Barnet blev sämre och nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Eftersom mamman upplevde sitt barn som mycket sjukt och vände de sig i stället till akutmottagningen. Där konstaterades att barnet hade sjukdomen struplocksinflammation vilket är ett allvarligt tillstånd. Barnet behövde respiratorvård och fick läggas in på sjukhus, men tillfrisknade sedan.

Region Blekinge har utrett det inträffade och bedömer att det är en allvarlig vårdskada. Därför anmäls händelsen nu till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?