Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om magcancer

En patient som upprepade gånger sökt vård på sin vårdcentral visade sig senare ha magcancer. Trots att patienten haft mag- och tarmbesvär under en längre tid fanns det inte dokumenterat i journalen. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Patienten hade sökt vård fler gånger under en sexmånadersperiod, men det hade främst handlat om olika läkemedelsfrågor. Vid ett förnyat läkarbesök framkom det att patienten haft mag- och tarmbesvär, men inget av detta fanns i patientens journal. En utredning påbörjades och den visade att patienten hade cancer i bukhålan som också hade spritt sig.

Region Blekinge har utrett händelsen och bedömer att det är en allvarlig vårdskada. Därför görs nu en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?