Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om hjärtsvikt

En patient sökte vård på sin vårdcentral på grund av trötthet och lågt blodtryck. Patientens läkemedel justerades, men det gav inte tillräcklig effekt och läkaren satte i stället ut samtliga läkemedel, även läkemedel mot hjärtsvikt. Det ledde till att hjärtsvikten förvärrades och patienten behövde läggas in på sjukhus. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Region Blekinge har utrett händelsen och bedömer att det är en allvarlig vårdskada. Därför görs nu en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?