Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om kvarlämnad nål

När en patient skrevs ut från sjukhuset satt det fortfarande kvar en venkateter, det vill säga en nål i ett kärl. Några dagar senare fick patienten åter läggas in med en ny infektion som kan ha orsakats av den kvarsittande nålen. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Region Blekinge har utrett det inträffade. Bedömningen är att det fanns en risk för allvarlig vårdskada för patienten. Det inträffade anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?