Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om bristande uppföljning

En patient som efter operation behövde ta tillskott av järn och B12 följdes inte upp som planerat. Detta ledde efter några år till att patienten fick en hög järnkoncentration i blodet vilket i sin tur orsakade komplikationer. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Den första tiden efter operationen kontrollerades järnvärdet årligen. Men kontrollerna glesades ut och de senaste åren fick patienten bara förskrivningar på nya recept.

Till sist upptäckte man att patienten hade en väldigt hög järnkoncentration i blodet och att behandlingen orsakat komplikationer där järn hade lagrats i levern. Patienten borde ha kontrollerats oftare och nu anmäler Region Blekinge händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?