Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd utredning

En patient sökte vård på sin vårdcentral på grund av magkatarr, svart avföring och blodbrist. Efter provtagning inleddes behandling med magsårsmedicin och järn. Men besvären fortsatte och patienten fick remiss till undersökning av magen där det konstaterades magsäckscancer. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Om patienten hade blivit utredd redan vid första besöket kunde diagnosen ha ställts cirka två månader tidigare. Region Blekinge har utrett händelsen och bedömer att det är en allvarlig vårdskada. Därför anmäls det nu till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?