Medarbetare på Nättraby vårdcentral med blommor och gåvobevis

Nättraby vårdcentral tilldelas patientsäkerhetspriset 2018

Nättraby vårdcentral är årets pristagare av Landstinget Blekinges patientsäkerhetspris, som delades ut idag, torsdag, av landstingsdirektör Peter Lilja.

Vårdcentralen får priset för att på ett systematiskt och målmedvetet sätt ha arbetat med en klok och patientsäker förskrivning av läkemedel till sina äldre patienter.

Avdelningschefen Ann-Christin Svensson berättar om hur det känns att få ta emot priset:

Det känns otroligt bra. Vi är jätteglada och stolta för det här priset! Det är väldigt roligt att medarbetarnas engagemang uppmärksammas. Det här är något som hela vårdcentralen har varit med och bidragit till.

Arbetar aktivt med antibiotikaförskrivning

Vårdcentralen prisas också för sitt samstämmiga och långsiktiga arbete med antibiotikaförskrivning till patienter i alla åldrar. De har använt sig av Stramas (samverkan mot antibiotikarestistens) riktlinjer för att få ner antalet förskrivningar. Stramas förbättringsarbete verkar för en rationell antibiotikabehandling och mot en ökad antibiotikaresistens. Ann-Christin Svensson förklarar hur de arbetar med detta på Nättraby vårdcentral:

Vi jobbar aktivt med Stramas mål och får också hjälp av Läkemedelskommittén. Personalen vill ju att våra patienter ska få adekvat behandling när det är aktuellt.

På vårdcentralen arbetar personalen mycket med att ha en diskussion med patienterna och tydligt förklara varför det inte är någon nytta med antibiotika i alla lägen. Ann-Christin Svensson berättar att deras patienter känner en stor tillit:

Patienterna känner oss och vi känner dem. Vi har en hög kontinuitet i våra möten med patienterna, vilket leder till att de känner sig trygga och litar på oss och att vi ger dem goda råd kring läkemedel och behandling.

Trygga en patientsäker vård

Syftet med patientsäkerhetspriset är att stödja och uppmuntra arbetsplatser i landstinget som bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att trygga en god och patientsäker vård. Priset är på 20 000 kronor plus 200 kronor för varje tillsvidareanställd medarbetare- Ann-Christin Svensson avslutar med att säga vad de hade tänkt göra med prispengarna:

Jag har inte hunnit berätta om priset för alla mina medarbetare än, så vi har inte bestämt något specifikt att göra för prispengarna. Men det kommer att bli någon form av utveckling, något som vi alla kommer att ha nytta av.

Hittade du informationen du sökte?