Blekinges skärgård i dimma

Blekingesjukhusets läkare duktiga på bråckoperationer

Blekingesjukhuset har bättre resultat än riksgenomsnittet när det gäller att lyckas med bråckoperationer. Det visar Svenskt bråckregisters rapport 2017, där det framgår att Blekinge har färre återfall som kräver omoperation än genomsnittet för landets sjukhus.

Ljumskbråck är en vanlig åkomma som drabbar 30 procent av alla män och i lägre grad kvinnor. Det åtgärdas med ett kirurgiskt ingrepp i ljumsken, och resultat av detta registreras i Svenskt bråckregister. Här registreras bland annat hur många patienter som får återfall och därför måste opereras om, ett mått som säger något om kvaliteten på operationerna. Så här skriver Bråckregistret: " Andelen av de opererade som efter en viss tid fått återfall (recidiv) av sitt bråck kan användas som ett omvänt mått på kirurgins kvalitet."

Färre opereras om

Resultaten för Blekingesjukhuset visar att åtta år efter operationen har färre än två procent av patienterna behövt en omoperation, medan genomsnittet för riket ligger över tre procent.

- Det är små skillnader i siffror men för varje enskild patient betyder det naturligtvis mycket att slippa ytterligare en operation, säger Martin Frimand Rønnow som är läkare på Blekingesjukhusets kirurgklinik.

I Blekinge utförs den planerade kirurgin i Karlshamn, där vi har ett gott samarbete mellan kirurg, narkosavdelning och den preoperativa verksamheten. Operationerna utförs enligt väl beprövad teknik där bukväggen förstärks med ett plastnät och de allra flesta kan gå hem samma dag som operationen genomförts vilket bidrar till en snabb läkning.

Titthålskirurgi

Bråck kan utvecklas på grund av flera orsaker och drabbar den så kallade ljumsk-kanalen där vävnaden mellan bukhåla och bukvägg tänjs ut och försvagas. Försvagningen kan göra att bukhinnan, som omsluter magens organ, tränger ut i ljumsken där till exempel en bit av tarmen buktar ut.

Mindre bråck som inte ställer till besvär behöver inte åtgärdas, medan andra kan vara smärtsamma och behöva opereras. I Blekinge görs ungefär 260 operationer om året, de flesta i Karlshamn medan sällsyntare fall som kräver mer komplex narkosberedskap utförs i Karlskrona. Det sker med öppen kirurgi eller titthålskirurgi.

- Titthålskirurgin är en relativt ny metod som infördes för ett par år sedan och framförallt lämpar sig bra vid ljumskbråck hos kvinnor eller vid en eventuell omoperation. Båda metoderna har dock mycket goda resultat på både kort och lång sikt, säger Martin Frimand Rønnow.

---
Svenskt bråckregister är ett nationellt kvalitetsregister. I rapporten 2017 redovisas uppgifter om operationer och resultat hos landsting och regioner för åren 2007 – 2017.

Hittade du informationen du sökte?