En liten kille med stetoskop sitter på en brygga.

Ny ambulansstation ska placeras utanför sjukhusområdet

Landstinget Blekinge inleder nu arbetet med att köpa tomtmark där en ny ambulansstation för Karlskrona ska placeras. Enligt dagens beslut av landstingsstyrelsen söker landstinget mark utanför sjukhusområdet.

Syftet med en ny placering är att ge bättre förutsättningar för att nå målen att snabbt kunna vara på plats vid utryckningar. Tidigare i år inleddes arbetet med en ny ambulansstation vid Blekingesjukhuset i Karlshamn, och det är sedan tidigare känt att även Karlskrona behöver en ny station.

Plan för läkande sjukhusmiljö

Landstingsstyrelsen godkände i dag även en plan för hur det är tänkt att sjukhusområdet i Karlskrona ska se ut och fungera i framtiden. Den så kallade gestaltningsplanen är ett uttryck för vad nya Region Blekinge långsiktigt vill uppnå med sjukhusmiljön. Tanken är att skapa en miljö som följer behoven för framtidens hälso- och sjukvård. I gestaltningsplanen betonas en läkande miljö som tar tillvara på närheten till naturen. Det så kallade hälsostråket är tänkt att bli sjukhusområdets huvudgata. Hälsostråket ska vara bilfritt, binda samman de olika byggnaderna och göra det lätt att hitta till olika verksamheter.

I tillägg till gestaltningsplanen beslutade styrelsen även om en plan för framtida besöks- och personalparkeringar vid sjukhusområdet.

Byggande ska vara hållbart

Ett annat av dagens beslut klargjorde att nya Region Blekinge ska agera hållbart vid ombyggnadsarbeten och när nya byggnader uppförs. Eftersom nya Region Blekinge blir länets största fastighetsägare kommer ett hållbart byggande bidra till att miljöpåverkan från våra byggnader minskar, vilket indirekt bidrar till bättre hälsa och välmående i Blekinge. De nya riktlinjerna säger bland annat att vi ska bygga resurseffektivt, arbeta för att minska miljöpåvekan under byggnadens hela livslängd och att vi ska ta hänsyn till hur den bebyggda miljön som helhet fungerar.

Sista sammanträdet för landstingsstyrelsen

Dagens sammanträde var det sista politiska sammanträdet under benämningen landstingsstyrelsen. Den 1 januari 2019 bildas nya Region Blekinge, vars styrelse går under benämningen regionstyrelsen.

Hittade du informationen du sökte?