En kvinna sitter och en kvinna står vid laptop i kontorsmiljö

​Blekinge satsar 19 miljoner på innovation och entreprenörskap

Genom att öka förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital ska Blekinge bli en innovativ och konkurrenskraftig region. Region Blekinges styrelse beviljade under onsdagens möte två satsningar som ska stärka innovationskraften och entreprenörskapet i Blekinge. Sammanträdet var det sista i regionstyrelsens nuvarande form eftersom nuvarande Region Blekinge och landstinget bildar regionkommun 2019.

Blekinges regionala utvecklingsstrategi och den regionala innovationsstrategin finns mål om ett expansivt näringsliv samt gott innovationsklimat och innovationsförmåga. Innovation är grundläggande för hållbar tillväxt och välfärd samt för en regions näringsliv och ekonomi.

Långsiktigt partnerskap med innovationsaktörer

Projektet Innovationsinitiativet ska etablera långsiktigt partnerskap mellan innovationsaktörer och Region Blekinge med fokus på att skapa en samsyn för gemensamma behov, utmaningar och utvecklingsområden. Projektet pågår till och med den 31 december 2021 och Region Blekinge avsätter 17 miljoner till projektet under hela projekttiden.

Ungt entreprenörskap i fokus i nytt projekt

OECD lyfter i sin kommande rapport om Småland, Blekinge och Halland behovet av satsningar på ungt entreprenörskap. Drivkraft 2.0 är ett projekt som kommer drivas av Ung Företagsamhet i Blekinge och ska uppmuntra till ett entreprenöriellt förhållningssätt, både som anställd och företagare. Det långsiktiga målet är att fler ska vilja bli företagare och att förse regionens lärare med verktyg för ett entreprenöriellt förhållningssätt. Projektet pågår till den 31 december 2021 och Region Blekinge går in med 1,9 miljoner i medfinansiering.

Hittade du informationen du sökte?