Region Blekinge

Cambio healthcare systems AB vinner upphandling om framtidens vårdinformationsstöd

Nu är det klart vem som kommer att leverera framtidens vårdinformationsstöd. Efter ett omfattande arbete står det klart att Cambio healthcare systems AB har vunnit upphandlingen.

- Det känns bra att vi beslutat om leverantör. Det är många medarbetare från olika professioner inom vården och andra verksamheter som bidragit till att vi står här idag. Vårt nya vårdinformationsstöd ska på ett effektivare sätt möta de krav och behov som finns inom hälso- och sjukvården och våra patienter ska kunna bli mer delaktiga i sin vård, säger Peter Lilja, landstingsdirektör.

Det nya vårdinformationstödet är ett utvecklat journalsystem med bland annat stöd för operation, anestesi/intensivvård, obstetrik och cytostatika samt drifttjänst, support och underhåll. Lösningen är tänkt att införas från och med 2021.

Upphandling och införande sker i samarbete tillsammans med nio andra landsting och regioner.

Upphandlingens omfattning

Fram till den 10 januari kan övriga leverantörer som lagt anbud överklaga om de är missnöjda med beslutet. Efter det kan landstingen och regionerna teckna avtal med den valda leverantören.

Till en början kommer de fem landstingen och regionerna som samarbetat kring upphandlingen (Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland) jobba tillsammans med att införa det nya vårdinformationsstödet.

Utöver det har fyra landsting och regioner möjlighet att teckna avtal med leverantören. De har så kallad option vilket innebär att de inte har varit med i själva upphandlingsprocessen, men de kan i efterhand besluta om de vill teckna avtal eller inte.

Om de fyra landstingen och regionerna som har option väljer att teckna avtal berörs cirka en fjärdedel av Sveriges befolkning. Det totala kontraktsvärdet för de nio samarbetsparterna är 2,7 miljarder kronor och löper över tio år.

- Det här är en investering för framtiden, för ökad patientsäkerhet och kvalitet. Vi ser flera vinster med vårt nya vårdinformationsstöd. Vi kommer att få effektivare vårdprocesser till exempel med en strukturerad journal per patient. Vi kommer att få smarta lösningar för dialog och kommunikation så att patient och anhöriga kan vara mer delaktiga i sin vård, säger Peter Lilja.


Bakgrund SUSSA samverkan

SUSSA står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och bestod inledningsvis av Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland. En samverkansgrupp med de fem SUSSA-landstingen/regionerna, som alla använde sig av journalsystemet NCS Cross, bildades i mitten av 1990-talet. Januari 2016 beslutade de fem landstingen/regionerna att gemensamt upphandla framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) och att starta ett arbete för att förbereda det. Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg valde att gå med som optionslandsting och ingår nu i SUSSA samverkan.

Kort om Cambio Healthcare Systems

  • Produkt- och tjänsteföretag inom området E-hälsa.
  • Cambio är en av de största leverantörerna i Norden och en växande spelare på den europeiska marknaden med drygt 100 000 användare vid akut- och universitetssjukhus, vårdcentraler och specialistenheter.
  • Cirka 550 medarbetare, kontor i Linköping, Stockholm, Århus (DK), Reading (UK) och Colombo (Sri Lanka).
  • Cambio har sedan 1993 koncentrerat sin kompetens och kapacitet på att förverkliga visionen om ett heltäckande IT-stöd för hela sjukvården.
Hittade du informationen du sökte?